ΕΣΠΑ 2007 – 2013 – Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΕΣΠΑ

Τι είναι το ΕΣΠΑ

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα την περίοδο 2007-2013.

Ενημέρωση

Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 περιλαμβάνει 8 Τομεακά ΕΠ,  5 Περιφερειακά ΕΠ και 14 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Τα ακόλουθα προγράμματα αποτελούν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013:

 • ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης
 • ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
 • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
 • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
 • ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής
 • ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,  η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ως εξής:

 • ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
 • ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
 • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
 • ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
 • ΠΕΠ Αττικής

Προγράμματα – Το ΕΣΠΑ στην πράξη

Το ΕΣΠΑ είναι, ουσιαστικά, μια «ομπρέλα» προγραμμάτων για την επιδότηση δημόσιων δράσεων και επιχειρηματικών σχεδίων. Λέγοντας ΕΣΠΑ εννοούμε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, επομένως το σύνολο των επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τέτοια προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι το πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το digi-mobile, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, το πρόγραμμα οδικών μεταφορών, η νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα. Επίσης το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί προγράμματα του ΟΑΕΔ, όπως τους νέους επαγγελματίες.

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ προκηρύσσονται κατά διαστήματα, ανάλογα με τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό κάθε φορέα που διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας για το ΕΣΠΑ

Στείλτε μας μήνυμα!
[contact-form subject="Email για ΕΣΠΑ από swiftminds.gr" to="info@swiftminds.gr"] [contact-field label=”Το όνομά σας” type=”text” required=”true” /] [contact-field label=”Το τηλ. ή το email σας” type=”text” required=”true” /] [/contact-form]

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση από το ΕΣΠΑ

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Επιδοτήσεις μπορούν να λάβουν και υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ιδιώτες για την έναρξη επιχείρησης.

Ενημερωθείτε ΔΩΡΕΑΝ για το ΕΣΠΑ!

Προγράμματα ΕΣΠΑ – Swift Minds Σύμβουλοι Επιχειρήσεωντηλ. 210 6470152