Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Προγράμματα επιδοτήσεων

Το ΕΣΠΑ είναι, ουσιαστικά, μια «ομπρέλα» προγραμμάτων για τις επιδοτήσεις δημόσιων δράσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.

Τέτοια προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι το πρόγραμμα για επιδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το digi-mobile, οι επιδοτήσεις γυναικείας επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα οδικών μεταφορών, η νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα.

Επίσης το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί προγράμματα του ΟΑΕΔ, όπως τους νέους επαγγελματίες, οι οποίοι θα λάβουν επιδοτήσεις μέσα στο 2013.

Η Swift Minds Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σας ενημερώνει δωρεάν και έγκυρα για τις δυνατότητες επιδοτήσεων που υπάρχουν.

Επιδοτήσεις – Σας απαντάμε

Στείλτε μας μήνυμα!


ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Ποιες επιδοτήσεις υπάρχουν

Οι επιδοτήσεις προέρχονται κατά κύριο λόγο από κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, και αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδιώτες που θέλουν να ξεκινήσουν επιχείρηση την περίοδο 2007-2013.

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για επιδοτήσεις προκηρύσσονται κατά διαστήματα, ανάλογα με τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό κάθε φορέα που διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες επιδοτήσεις, καλέστε στο τηλ. 210 6470152.

Τα προγράμματα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 περιλαμβάνει 8 Τομεακά ΕΠ,  5 Περιφερειακά ΕΠ και 14 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν επιδοτήσεις.

Επιδοτήσεις από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Τα ακόλουθα προγράμματα αποτελούν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013:

 • ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης
 • ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
 • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
 • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
 • ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής
 • ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

 

Επιδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις δίνονται επίσης από τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ως εξής:

 • ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
 • ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
 • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
 • ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
 • ΠΕΠ Αττικής

Ποιοι δικαιούνται επιδοτήσεις

Οι δικαιούχοι των επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Επιδοτήσεις μπορούν να λάβουν και υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ιδιώτες για την έναρξη επιχείρησης.

Ενημερωθείτε ΔΩΡΕΑΝ για το ΕΣΠΑ!

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ – Swift Minds Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

τηλ. 210 6470152